Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Sự kiện Mùa Hè Sub 3,4 09:15
Raklion Event Sub 3,4,5 09:30
Quảng Trường Quỷ Sub 3,4,5 10:00
Quảng Trường Quỷ VIP Sub 10,12 10:00
Huyết Lâu Sub 3,4,5 10:30
Huyết Lâu VIP Sub 10,12 10:30
Hỗn Nguyên Lâu Sub 3,4,5 11:00
Swamp Event Sub 3,4,5 11:30
Boss Vàng Sub 3,4 12:00
Binh đoàn Phù Thủy Sub 3,4,5 13:00
Binh đoàn Pháp Sư Sub 3,4,5 15:30
Sự kiện Thỏ Ngọc Sub 10,12 20:00
Dungeon War Sub 10 20:30
Hỗn Nguyên Lâu VIP Sub 10 21:00
Đấu Trường Sinh Tử Sub 10 21:15
Đại chiến Kundun Sub 10 21:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MUVIETSS6.COM.VN!